Advokat Linköping

Vi hjälper dig att lösa tvisten

Juridiska tjänster

JURIDISKA TJÄNSTER

Vi kan hjälpa till i många olika juridiska sammanhang. Våra kompetenta och erfarna jurister bistår dig med juridisk hjälp på en rad områden.

  • Tvistemål. Om två parter inte kommer överens i en konflikt och den måste prövas i rätten uppstår ett tvistemål. Det kan handla om ekonomiska frågor, eller en tvist inom familjen. Inom konsumentfrågor uppstår ofta tvister. Våra advokater bistår dig om du är inblandad i ett tvistemål.
  • Vi har även erfarenhet och kompetens när det gäller familjerätt. I detta område ingår bland annat frågor rörande äktenskap, samboende och partnerskap.

  • Succesionsrätten. Arv, testamenten och arvsskiften kan skapa stora problem. Vi hjälper till med att reda ut begreppen och lösa tvister som annars kan vara mycket splittrande i en familj.
  • Vi upprättar familjerättsliga handlingar och handlingar som rör företag. Dessutom kan vi erbjuda mallar för alla typer av avtal, på både svenska och engelska.

 

Är du inblandad i en rättslig tvist? Vi hjälper dig att hitta rätt i juridiken.