Advokat Linköping

Vi hjälper dig att lösa tvisten

Vi har koll på juridikens
alla lagar och regler

De flesta kommer någon gång i livet att behöva juridisk hjälp av en jurist eller advokat. En schism i familjen gällande arv efter en anhörig, en tvist om obetalda fakturor, en uppslitande vårdnadstvist.  Eller så handlar det om en konsumentfråga, där man exempelvis kan känna sig lurad när man köpt något på nätet.

Har du ett problem eller en tvist som inte verkar gå att lösa på annat sätt än att gå den rättsliga vägen? Söker du efter en jurist eller advokat som kan stå vid din sida i Linköping? Kontakta då oss så att du kan komma i kontakt med en kompetent och erfaren jurist. Att ge sig in i den rättsliga världen utan stöd från en professionell jurist eller advokat är inte lätt, du kommer att behöva stöd från en sakkunnig. Det finns många fallgropar på vägen mot ett lyckat resultat, och våra mycket kunniga jurister i Linköping kan hjälpa dig att undvika dem.

Trygg juridisk rådgivning

Våra jurister är utbildade på Nordens äldsta och mest välrenommerade juridiska fakultet på Uppsala Universitet och kan garanterat erbjuda trygg och resultatinriktad juridisk rådgivning och stöd.

Som allmänpraktiserande byrå kan vi hjälpa dig med de flesta frågor inom det juridiska fältet. Vi har erfarenhet av det mesta som en jurist eller advokat i Linköping kan få på sitt bord. Våra jurister har stor erfarenhet av såväl familjerätt som affärsrätt och står vid din sida genom hela processen, oavsett om du står inför en domstol eller en myndighet. Vår stora styrka är att vi samarbetar tätt med våra klienter och visar ett stort engagemang som är inriktat på kundens bästa. Målet för våra jurister i Linköping är att alltid erbjuda snabb och kvalificerad juridisk rådgivning med en stark inriktning på ett positivt resultat.

Jurist i Linköping med fokus på ordning och reda

En av våra stora fördelar i den tuffa och konkurrensutsatta juridiska branschen är att vi alltid ser till att få ordning och reda i de aktuella fallen. På det sättet kan vi sedan förklara det aktuella rättsläget och vad de kan får för effekter för våra klinter. Ett kunnigt och noggrant förhållningssätt till alla källor är nyckeln till att ett juridiskt samarbete mellan jurist och klient ska fungera på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt. Genom att skapa ordnade strukturer i de komplicerade sammanhangen kan vi göra precisa och relevanta analyser som kan hjälper oss när vi ska föra din talan framåt i det aktuella fallet. Det är mycket hårt arbete som leder till bra resultat, vårt jobb påminner sällan om den glamorösa verklighet som en advokat i en amerikansk film eller tv-serie upplever. Men vårt hårda juridiska arbete passar perfekt i det svenska rättssystemet. 

Vi erbjuder juridisk hjälp på många områden

Under våra framgångsrika år i branschens så har vi arbetat med mängder av fall och har erfarenheter från de flesta områden. Som din juristbyrå i Linköping kan vi erbjuda rådgivning och bistå med juridisk hjälp i de flesta typer av rättsfall.

  • Affärsjuridik. Vi har stor erfarenhet av området och vet vilka frågetecken en företagare kan ställas inför. Vi är inriktade i första hand på små och medelstora företag. Vi vet vad som gäller i juridiska frågor som rör företag och kan stå till din tjänst om du får problem.
  • Äktenskapsrätt. Äktenskap, partnerskap och samboende, vi har koll på vad som gäller i de olika familjeformerna. Vi kan hjälpa dig exempelvis vid en bodelning.
  • Föräldrarätten. Vi har svaren på juridiska frågor som rör familjelivet. Hur fungerar det med underhållet efter exempelvis en skilsmässa? Vi har svaren.
  • Successionsrätten. Arv och testamenten kan ofta leda till konflikter och regelverket kan vara svårt att överblicka. Vi kan guida dig framåt i dessa komplicerade sammanhang.

Våra erfarna jurister har stor erfarenhet av rättsprocesser och kan bistå dig i domstolen, från inledande förberedelser till dom. Vi har alltid ditt bästa i fokus och försöker alltid nå ett så tillfredsställande resultat som möjligt.

Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente? Vi kan hjälpa dig med det juridiska.